BRABA200"Natuur in Noord-Brabant"

Standaardwerk over twee eeuwen natuur in Noord-Brabant

'Natuur in Noord-brabant' beschrijft hoe het landschap en de daarin levende wilde planten en dieren zich de afgelopen twee eeuwen in onze provincie hebben ontwikkeld.

In twee eeuwen is De Peel verveend, heiden zijn omgezet in cultuurweiden en naaldbossen, de Maas is in een keurslijf gedrongen en zeearmen zijn afgesloten. Sommige planten en dieren zijn door deze veranderingen verdwenenen uit Noord-Brabant, andere breidden zich uit of vestigden zich. Het boek 'Natuur in Noord-Brabant' brengt deze veranderingen in beeld. Een beschrijving van alle natuurgebieden in Noord-brabant maakt het boek compleet. Een keur van vijfendertig Brabantse deskundigen op het vlak van natuur, landschap en milieu werkt mee aan dit standaardwerk over de woelige geschiedenis van de Brabantse natuur in de laatste twee eeuwen.

Natuur in Noord-brabant, een standaardwerk voor iedere natuurliefhebber. Het boek verschijnt in oktober 1996,
winkelprijs f 60,-, bij voorintekening
f 37,- ISBN 90-801226-2-9

Uitgave: Stichting Het Noord-BrabantsLandschap.
Informatie: Brabants Landschap (Vic Bakker)
Postbus 80
5076 ZH Haaren
Telefoon (0411) 622775