BRABA200Kleine monumenten-project

Ruim een jaar geleden zijn de Brabantse gemeenten uitgenodigd door de provincie om een door hen zelf te kiezen plaatselijk monumentje te restaureren. Het ging om restauratie buiten het normale programma om. Dit vond plaats onder de noemer van '200 jaar Brabant'. Bij kleine monumenten kan men denken aan een kapel, een orgel of de levensboom in het bovenlicht boven een voordeur, maar ook aan een grafmonument, een historisch sluisje of het toegangshek van een kasteel, kerk of klooster. Men kan zelfs denken aan een schilderbeurt voor de kap van de plaatselijke molen.

Voor nadere informatie: Frans Elissen,
(073) 681 22 00

Doel

De commissie die belast is met het project Kleine monumenten wil plaatselijk kleinschalige activiteiten stimuleren, zowel door de keuze van een lokaal object, de lokale finaciering ervan als de medewerking van zoveel mogelijk mensen uit de eigen gemeente in een plaatselijke werkgroep. De actie moet dan ook zoveel mogelijk burgers betrekken, en zo in elke deelnemende gemeente tot een spraakmakende gebeurtenis leiden.

Inmiddels hebben tachtig gemeenten gereageerd op de uitnodiging en in totaal honderd kleine monumenten aangemeld. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg juicht het initiatief van harte toe, de plaatselijke heemkundekringen zijn enthousiast.

Boek

Van alle monumenten wordt een historische beschrijving met foto opgenomen in een herinneringsboek. Dat boek, 'Brabantse monumenten leven' verschijnt in de loop van december. Het besteedt behalve aan de kleine monumenten ook aandacht aan de restauratie van de twee grote monumenten die in het kader van '200 jaar Brabant' worden gerestaureerd: de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda en Kasteel Heeswijk in Bernheze. Deze zijn uitgekozen omdat ze zo nauw met de geschiedenis van de provincie zijn verbonden. 'Brabantse monumenten leven', dat wordt geschreven onder eindredactie van dr. Th. Hoogbergen, zal ook in de boekhandel verkrijgbaar zijn.


Eerste plaquette voor restauratie klein monument


Plaquette

Bij elk gerestaureerd monument wordt als blijvende herinnering een plaquette aangebracht. Dat wordt een klein glazen kunstwerkje met als thema ''Licht op Brabant'', van de kunstenares
Gerrie Bouw uit Eindhoven.
Op donderdag 18 april overhandigde de gedeputeerde voor cultuur drs. Monique Magis-Habets de eerste plaquette aan wethouder ing. A.J. Paanakker van 's-Hertogenbosch. Plaats van handeling was de Bossche Gasthuispoort, een van de vier monumenten die de gemeente in dit kader restaureert. De drie andere zijn het torentje van de Nederlandse Hervormde Kerk aan het Kerkplein, de Lutherse Kerk in de Verwersstraat en het aanlichten van de Lambertuskerk in Rosmalen.

Klik hier voor een overzicht van de monumenten, met een korte omschrijving, gerangschikt per gemeente, die ter gelegenheid van '200 jaar Brabant' worden gerestaureerd.