BRABA200Een provincie in beweging

De plaats van de provincie
Een provincie in beweging


Brabant beweegt


Tweehonderd jaar zelfstandigheid is een feit om te vieren. Om terug te blikken in de historie, te genieten van het hedendaagse, maar vooral ook kijken in de toekomst. Want Brabant heeft zich niet alleen sterk ontwikkeld in de afgelopen twee eeuwen, Brabant zal zich nog sterk gaan ontwikkelen, op velerlei gebied. Ook nu weer, aan de vooravond van de 21e eeuw, staat Brabant aan het begin van vele uitdagingen. Op technologisch gebied, op logistiek gebied, op economisch gebied, op cultureel en op sociaal gebied. Brabant zal haar unieke geografische ligging nog sterk gaan benutten en zich op het internationale vlak nog steviger profileren. Uitdagingen en kansen liggen er voor ons, Brabanders. In 1996 vieren we natuurlijk wel feest. Tweehonderd jaar zelfstandigheid kunnen we immers niet zomaar voorbij laten gaan. Vele initiatieven zijn al ontplooid, festiviteiten bedacht, de voorbereidingen voor eenmalige evenementen al gestart, en er zijn toezeggingen gedaan om bestaande evenementen dit jaar te plaatsen in het teken van 200 jaar Brabant.
college provincie Brabant

"We willen deze Internetsite niet als evenement betitelen; wel als een ondersteuning in de communicatie rond 200 jaar Brabant. Daarnaast geven wij hiermee het signaal dat de provincie niet slechts terugblikt naar de historie, maar zeker ook vooruit kijkt naar de toekomst. Een toekomst waarin de nieuwe media een grote rol zullen spelen."


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


De plaats van de provincie.Tussen de regering in Den Haag en uw gemeentebestuur staat de provincie. U ziet het provinciebestuur misschien wat minder vaak op tv en in de krant, maar in de praktijk hebt u er wel dagelijks mee te maken. Besluiten worden genomen door de 79 gekozen leden van Provinciale Staten. Het dagelijks bestuur is in handen van het college van Gedeputeerde Staten. De voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten is de commissaris van de Koningin, mr. F.J.M. Houben.

De provincie als probleemoplosser


Besturen is samenwerken. Immers, tal van zaken hebben met elkaar te maken. Om maar eens een voorbeeld te geven: werk is een kernpunt van beleid. Het gaat om meer dan alleen economisch beleid. Er moeten wegen en huizen in de buurt van dat werk zijn. Er moet overleg zijn met gemeenten, investeerders en milieu- en natuurorganisaties. Het provinciebestuur betrekt ook burgers actief bij het beleid. De provincie praat mee, zoekt actief mee naar oplossingen. Brengt de verschillende belangen bij elkaar.