BRABA200"DE GESCHIEDENIS VAN NOORD-BRABANT"

Standaardwerk over 200 Jaar Provinciale Geschiedenis van Noord-Brabant


In 1996 is het 200 jaar geleden dat Brabant zich ontworstelde aan de Hollandse overheersing en een eigen provinciebestuur stichtte. Dat was in januari 1796 ? Drie maanden later, maart 1796, kreeg Brabant ook eigen zetels in de Staten-Generaal in Den Haag. En daarmee werd Brabant een volwaardige provincie binnen de Bataafsche Republiek. Hoe Brabant daarna uitgroeide tot één van de belangrijkste provincies van Nederland is beschreven in een driedelig standaardwerk onder redactie van prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt.
Zesendertig auteurs uit verschillende disciplines beschrijven ieder een deel van de Brabantse geschiedenis van de laatste 200 jaar. Zes jaar geleden werd aan dit werk begonnen onder leiding van prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Deze opzet zorgt voor een gevarieerde kijk op de verschillende aspecten van het maatschappelijk leven en de veranderingen die zich hierin voordeden. Aan bod komen onder andere de overgang van ambachtelijke naar industri‘le produktie, verstedelijking, bestuurlijke veranderingen en veranderingen in het leefpatroon, het landschap, de woonomgeving en het geestelijk en culturele leven. Deze geschiedschrijving laat zien dat Noord-Brabant zich van een traditionele samenleving ontwikkelde tot een van de meest dynamische en modernste delen van Nederland.


Drie delen

De 'Geschiedenis van Noord-Brabant' wordt in drie delen steeds beschreven aan de hand van terugkerende deelterreinen. Deze worden ingeleid met een algemene beschouwing en afgesloten door een slotbeschouwing. Deze zijn van de hand van prof. Van de Eerenbeemt.
Deel 1, verschenen in maart 1996, 'Traditie en modernisering' behandelt de periode 1796-1890.
Deel 2 verschijnt in oktober 1996 'Emancipatie en industrialisering' over de periode 1890-1945.
Deel 3 verschijnt in mei 1997 'Dynamiek en expansie', in de periode 1945-1996.
Losse delen kosten f 70,- en de hele serie f 180,-.
Nadere informatie: Uitgeverij Boom (020) 6226107